Så här jobbar vi!

1. Förstudie

Vi möts för att diskutera projektet. Vi får förutsättningarna för projektet. Tex en produkt som ska få en display framtagen.

2. Skiss

Vi skissar fram ett förslag, för hand eller i cadcam.
Det är även här designers, konstruktörer, kund och André har Brainstorming.

3. Provtillverkning

Utvalda leverantörer tillverkar de delar som behövs för att färdigställa ett komplett prov. Detta sker snabbt, vi har leverantörerna nära - en stor fördel.

4. Utvärdering

Vi presenterar provet för kunden. Kunden får tillfälle att utvärdera och återkomma med synpunkter och eventuella justeringar.

5. Tillverkning

Utvalda leverantörer producerar produktens delar som sedan går vidare till montering.

6. Montering

Baserad på projektet behövs det ofta en del montering av komponenter före emballering och packning.

7. Emballage

Förpackningsleverantören lämnar förslag på emballagelösningar. Vi möts i fabriken för att bestämma hur produkten ska förpackas. 

8. Styckepackning

Denna sker på bästa möjliga sätt efter överenskommelse med kunden.

9. Lagerhållning

Många kunder önskar att vi lagerhåller färdiga produktdisplayer och inredningsdetaljer hos oss,då de inte alltid vill få ut allt på en gång.

10. Distribution

Vi kan distribuera färdiga produktdisplayer och inredningsdetaljer från oss direkt till butik på kundens avropsorder.

11. Uppföljning

Kunden och vi utvärderar projektet efter slutförd leverans. Här finns även möjlighet att ta upp framtida projekt.

12. Reklamation

Oförutsedda fel och transportskador kan inträffa. Vi hanterar reklamationer snabbt då leverantörerna är grannar till oss dvs de kan snabbt tillverka en skadad del eller beskriva problemet i telefon så att kunden ofta får svar direkt hur vi löser problemet.

 

 

Skisser | Produktutveckling